Future Food Forum
14 november

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Karin Liliedahl

Business Developer Innovation, Bonnier News Next och dagens moderator

Vad ser du fram emot med att moderera Future Food Forum den 14/11?

Livsmedelssektorn är ovanligt intressant nu och står inför gigantiska förändringar. Vi har för första gången en riktigt bred insikt om att maten hör ihop med hälsa och klimat. Det i sin tur har gjort att konsumenttrycket på branschen är större än någonsin. Jag hoppas alla deltagare på konferensen får både energi och konstruktiva tips för att lättare nå en hållbar och expansiv utveckling när det gäller vår mat. Dagen ska göra skillnad. Personligen kommer jag att känna mig mest nöjd om vi får ett samtal om actions som förflyttar livsmedelssverige framåt – ganska snabbt! Innovationsnivån behöver höjas om man jämför med Sveriges övriga industrigrenar och omvärlden.


Vad hoppas du ta med dig från dagen?

Framförallt önskar jag intressanta och framåtsyftande samtal. Ska bli härligt att få möta våra spännande talare och lyssna på lösningar inom en industrigren som behöver innovera och dra nytta av den pågående tech-utvecklingen.


Vilka är de största utmaningarna för livsmedelsindustrin och innovation just nu, som du ser?

En stor utmaning är att lyckas hålla tillräckligt hög takt på innovationsarbetet för att bli konkurrenskraftig. Parallellt handlar det om att hitta formen för att våga ta risker. Med andra ord behövs fler modeller för hållbar innovation.  Det gäller också att hitta vägar till att ibland ha mer öppna processer för att dra nytta branschens samlade erfarenheter.


Vilka trender ser du för livsmedelsindustrin?

Just nu börjar helt andra branscher att intressera sig mer för livsmedelssektorn. Globalt sett var förra året ett rekordår investeringsmässigt vilket gör att fler kommer att beröras av, och påverka, utvecklingen. Ett nyvaket intresse finns hos tech-företagen. För konsumenterna har hälsa och klimat blivit vardagsutmaningar vilket börjar tas på allvar. Förpackningarna utvecklas, alla vill ha en bikupa och en del av köttindustrin kommer att utveckla växtbaserade produkter för att överleva.